Rzeczoznawca majątkowy Wąchock ul. Smugowa
Wycena nieruchomości Wąchock ul. Smugowa i okolice.
Skontaktuj się z nami

Oferta

Wyceniamy nieruchomości w województwie świętokrzyskim i innych lokalizacjach:

Grunty niezabudowane
6) UP - tereny usług publicznych. Wycena ograniczonych praw rzeczowych.
Domy jedno i wielorodzinne
b) obiekty i urządzenia związane z funkcją zieleni parkowej (estrady, toalety publiczne). Praktyczne procedury szacowania nieruchomości leśnych i zadrzewionych.
Nieruchomości komercyjne
Wycena nieruchomości zabudowanych stacją paliw. Wynagrodzenie to jest składnikiem wartości służebności przesyłu sensu stricto.
Obiekty przemysłowe
Teoretyczne i praktyczne aspekty szacowania wartości nieruchomości na potrzeby ustalania opłaty planistycznej. Pas służebności przesyłu: w każdym przypadku obejmuje pas eksploatacyjny.
Nieruchomości rolne i leśne
Mogą to być zarówno nieruchomości bardzo małe, jak i bardzo duże. Działka to grunt uprawiany rolniczo, obsiany pszenżytem, sąsiadujący z zabudową siedliskową.
Nieruchomości specjalistycznego przeznaczenia
Szacowana nieruchomość położona jest w południowej części (obszar miejski) na końcowym odcinku ulicy w strefie uzdrowiskowej. Określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości dla aktualnego sposobu użytkowania przeznaczonej do zamiany.
Ograniczone prawa rzeczowe: spółdzielcze prawo do lokalu, służebności: gruntowe, osobiste, przesyłu
Wycena ograniczonych praw rzeczowych. Określenie rynkowej wartości prawa własności nieruchomości dla potrzeb postępowania spadkowego.
Maszyny i urządzenia
Wielkość przewidywanych plonów należy rozumieć jako sumę prognozowanych plonów głównych i pobocznych w okresie zbiorów. Wybrane uwarunkowania określania wartości nieruchomości.

Zadzwoń po szczegóły

Kontakt

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące usług firmy w tym sprecyzowania zamówienia prosimy o wypełnienie poniższego formularza, kontakt telefoniczny

lub mailowy. Po otrzymaniu pytania skontaktujemy się z Państwem niezwłocznie i udzielimy wszelkich informacji dotyczących wykonania usługi.

Wysyłając wiadomość wyrażasz zgodę na użycie danych: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon oraz innych informacji podanych w niniejszym formularzu, dla celu udzielenia odpowiedzi. W celu potwierdzenia w poniższe pole wpisz dzisiejszą datę lub skontaktuj się z nami telefonicznie.

Zadzwoń